Spesialister innen familierett

Osloadvokatene er ledende innen familierett. Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder barn, familie, barnevern, arv. Vi løser saken for deg!

Hvorfor bruke Osloadvokatene?

  • 20 års erfaring med familiesaker
  • Ledende advokatfirma innen familierett i Norge
  • Egen familierettsavdeling med advokater som bare jobber med familiesaker.
  • Har erfaring fra flere hundre liknende saker
  • Vi tilbyr FRI RETTSHJELP

Barnebortføring til konvensjonsland og ikke-konvensjonsland

Norge og en rekke andre land er tilsluttet Haagkonvensjonen. Denne konvensjonen søker å forhindre barnebortføringer, og inneholder regler for hvord…

Barnebortføring

  Frykt for at barnet skal bortføres av mor eller far oppleves for den andre forelderen som svært vanskelig. Mor eller far frykter for eksempel…

Fordeling av reisekostnader ved samvær

Tidligere var utgangspunktet at samværsforelderen måtte dekke reiseutgiftene ved samvær. Denne løsningen ble ikke ansett for å være heldig, idet…

Tvangsfullbyrdelse i barnefordelingssaker

I en barnefordelingssak kan det være tvist om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og om samværsretten. Slike t…

Gaver mellom ektefeller

For at en gave mellom ektefeller skal være gyldig følger det av ekteskapsloven § 50 at gaven må inngått i ektepaktsform. Dette innebærer at form…

Når avdøde har gjeld

Ved skifte av et dødsbo har arvingene to alternativer. Skifte kan enten foretas privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene selv fo…