Saker vi har vunnet

Samboeres uskifterett

Hva er uskifterett? Uskifte innebærer at skiftet helt eller delvis utsettes, og at gjenlevende ektefelle får nærmest full disposisjonsrett over avdødes eiendeler som overtas i uskifte. Dermed forskyves arveretten til de øvrige arvinger til det tidspunktet hvor uskifteboet skiftes. Uskifteboet vil som regel skiftes ved lengstlevendes død. Tidligere har det bare…
Les videre

Samlivsbrudd- hvem skal bo i boligen?

Hvem blir boende i boligen etter et samlivsbrudd? Dette er et vanskelig praktisk (og følsomt) problem som oppstår for stadig flere. I slike tilfeller er det viktig å ha kjennskap til reglene om midlertidig bruksrett i ekteskapsloven § 92.    

3 gode grunner til å skrive samboeravtale

Ingen lov regulerer samboerforholdet. Det foreligger derfor et stort behov for et rettslig rammeverk rundt samboerforholdet. Dette behovet kan avhjelpes ved å skrive samboeravtale. Samboeravtalen kan sikre forutberegnelighet og ordnede økonomiske forhold gjennom samboerforholdet, og ved samboerskapets opphør. Advokatens råd Det er i dag svært mange som lever i samboerskap,…
Les videre

Skal pensjonsrettigheter deles ved skilsmisse?

I de fleste ekteskap vil den ene ektefellen ha bedre pensjonsrettigheter enn den andre. Dette kan skyldes ulike forhold, men bakgrunnen er ofte at kvinnen har tatt en større del av omsorgsarbeidet i hjemmet enn mannen. Ved å ta seg av omsorgen for barna mister kvinnen flere år med pensjonssparing,…
Les videre

Samværsrett når en av foreldrene bor i utlandet

Dersom en av foreldrene flytter til utlandet kan det oppstå rettslige spørsmål i tilknytning til samværsretten med barnet. Utgangspunktet er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de bor hver for seg. For at samvær med en av foreldrene skal kunne nektes må dette være begrunnet ut…
Les videre

Hva skal til for å frata foreldreansvaret?

Foreldreansvaret innebærer både en plikt for foreldrene til å stå for barnets omsorg og en rett til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold av ulik art. Hvem har foreldreansvaret? Hvem som har foreldreansvaret fremgår av barneloven §§ 34 og 35. Det angis for det første at foreldre som…
Les videre