Barnebortføring

barnebortføring

 

Frykt for at barnet skal bortføres av mor eller far oppleves for den andre forelderen som svært vanskelig. Mor eller far frykter for eksempel at barnet skal bli kidnappet under gjennomføring av samværet. I en slik situasjon vil det kunne være nødvendig med advokatbistand.

Hva er en barnebortføring?

For at det skal være tale om en barnebortføring må barnet være tatt ulovlig ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Man taler også om barnebortføring i de tilfeller barnet holdes tilbake i utlandet etter et lovlig opphold.

Det foreligger derimot ikke en barnebortføring ved flytting innenfor landegrensene.

Dersom en annen slektning tar barnet ulovlig ut av landet vil det også dreie seg om en barnebortføring. Barnebortføring omfatter altså ikke bare tilfeller hvor en av foreldrene tar barnet ut av landet.

 Foreldreansvaret

For at det skal dreie seg om en ulovlig barnebortføring må den gjenværende forelderen ha del i foreldreansvaret. Tidligere var det slik at den som barnet hadde fast bosted hos, kunne bortføre barnet til utlandet uten å risikere straffeansvar. Straffeloven § 216 er nå endret slik at barnebortføringen er straffbar uavhengig av om det er bostedsforelder eller samværsforelder som tar med barnet ulovlig ut av landet. Endringen medfører et sterkere vern for samværsforeldre mot barnebortføring.

Hva skal man gjøre ved frykt for barnebortføring?

Ved frykt for at den andre forelderen vil ta med barnet ut av landet vil en løsning kunne være at dere kommer frem til en avtale.

Dersom avtale ikke er mulig å komme frem til vil det kunne bli nødvendig å gå til domstolene. Tingretten kan treffe en midlertidig kjennelse hvor det vedtas at barnet midlertidig skal være hos den ene forelderen frem til situasjonen er avklart. Domstolene kan også treffe avgjøre om midlertidig utreiseforbud.

 Ta kontakt med advokat

Dersom du frykter at den andre forelderen eller en slektning vil ta med barnet til utlandet vil juridisk bistand kunne bli nødvendig. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.