Barnefordeling 50/50 eller vanlig barnefordeling

Barnerettsadvokat Tina Carlsen

Når foreldrene går fra hverandre skal begge ha samvær med barna. Barnefordelingen skal normalt være slik at foreldrene har barna annenhver helg, og deretter fordeles ukedagene mellom foreldrene. Det er vanlig barnefordeling i dag å ha barna halvparten hver, noe de fleste kaller for 50/50. Det innebærer at foreldrene må ta alle avgjørelser som gjelder barna sammen. Det forutsetter at foreldrene har et godt samarbeid og evner å sette barnets interesser foran sine egne. Det er også en forutsetning at avstanden ikke er for lang mellom foreldrenes bosted. I jussen kalles slik barnefordeling for delt daglig omsorg eller delt fast bosted.

Barnefordeling med 50-50

Normalt bygger man i slike avtaler på at hver av foreldrene skal ha barna annenhver uke. Hvis barna er for små til å gå på skolen eller det er praktisk av andre grunner kan man ha barna 2 uker hver. Noe lengre perioder enn det kan være uheldig fordi det da går lang tid mellom hver gang barna treffer den andre av foreldrene.

Barna skal høres ved barnefordelingen

Fra barna er 7 år gamle skal de høres når man lager en avtale om barnefordelingen. Det kan være at barna har synspunkter i forhold til sine venner på ettermiddagen eller fritidsaktiviteter. Det kan også være at barnet ønsker å bo mer hos en av foreldrene enn den andre. Barn er som regel lojale mot begge sine foreldre, men det er viktig å høre hva barnet faktisk mener. Man må samtidig vurdere hvilken betydning dette bør ha. Ofte kan det barnet sier ikke være veldig gjennomtenkt.

Spørsmål om barnefordeling

Har du spørsmål i tilknytning til barnefordeling er det hyggelig at du tar kontakt. Ta i så fall kontakt med Tina Carlsen hos Osloadvokatene som jobber som barnerettsadvokat.