Osloadvokatene har arv som et spesialområde. Arv er et stort og komplisert rettsområde. Mange har selv forsøkt å ordne opp etter et dødsfall og sett alle de fallgruvene som ligger i å få ordnet et oppgjør på riktig måte. Vi anbefaler at man bruker advokat i denne prosessen. Det er mange grunner til det.

Dels kan det være en tid med sterke følelser og dels kan det være vanskelig å få den fulle oversikt over boet.

Glemmer man f.eks. å utstede et preklusivt proklama risikerer man at noen kommer mange år etter å krever penger. Da er man ikke bare ansvarlig for de pengene man mottok i arv, men man hefter også med hele sin formue. Vi har sett saker der man har fått erstatningskrav på mange millioner kroner i ettertid.

Det skal også ordnes opp med skifteretten og skattemyndighetene.

Det de fleste er aller mest redd for er at arveoppgjøret skal føre til uenighet og splid innad i familien fordi noen føler at andre har blitt forfordelt. Dette kan skape varige konflikter og splitte en familie på en slik måte at man ikke blir på talefot etterpå. Det er kanskje det mange frykter mest av alt.

Vi påtar oss oppdrag med å ordne boet etter lovens regler. Vi sørger for at aktiva og passiva blir fordelt riktig og forklart slik at alle ser at dette er riktig.