Etter barneloven skal en løsning være til «barnets beste». Det er ingen uenighet om det. Problemet er oftest at man ikke er enige om hva som vil være til beste for ditt barn. Barn er forskjellige og det som er det beste for et barn er ikke nødvendigvis det beste også for et annet barn.

Ved et samlivsbrudd er det viktig å bestemme hvor et barn skal bo. Mange prøver seg med en ordning der barnet bor halvparten hos hver av foreldrene. Noen ganger fungerer det bra, mens andre ganger fungerer det ikke i det hele tatt. Ønsker man f.eks. å flytte et stykke unna blir det vanskelig å bytte hver uke. Hvem skal barna leke med på ettermiddagene etter barnehave og skole? Ofte vil en slik løsning være rettferdig sett fra foreldrenes side, men ikke til barnas beste. Det blir dessuten også spørsmål om hvilken skolekrets barnet skal høre til.

Det kan være brudd i forhold der noen har vært utsatt for vold. Her bør man være varsom med å tvinge den som har vært utsatt for overgrep til å måtte forholde seg til den andre parten. Her kan man sørge for at en annen person ordner med henting ved samvær eller med tilsyn under samværet.

Det kan også være at barnet reagerer negativt på samværet med det en av foreldrene slik at det er til barnets beste å redusere antall samvær.

Barnerettsadvokat

Ved å bruke Osloadvokatene får du en ordning som er til barnets beste og vi kan også få domstolene til å hjelpe oss. Vi kan lage både midlertidige avtaler og avtaler som varer lenge. Vår erfaring er imidlertid at det beste er å prøve ut en ordning over f.eks. 6 måneder før man bestemmer seg for at dette er den ordningen som er best.

Når det gjelder foreldre som ikke stiller opp skikkelig på samvær kan det være til barnets beste å redusere antall samvær og kanskje bare tillate samvær på dagtid.

Det er uansett lurt å snakke med en barnerettsadvokat hos Osloadvokatene hvis du har spørsmål om samvær og hvor barnet skal bo.

Sammen finner vi løsninger som er til ditt barns beste!