Når et barn blir bortført har man krav på bistand fra norske myndigheter. Man skiller gjerne mellom saker der bortføringen skjer innenfor et konvensjonsland og der det skjer utenfor. Det er forskjellige regler.

Våre advokater vet hvilke land som har signert på konvensjonen. Her kan du selv også lese litt om det.

Osloadvokatene har flere av Norges beste advokater med erfaring innen barnebortføring. For eksempel har advokat Mariann Næss hatt mange slike tunge saker.

Haagkonvensjonen av 1980 artikkel 26

Etter Haagkonvensjonen av 1980 artikkel 26 skal det landet som barnet blir bortført til dekke advokatutgifter til den parten som fikk barnet bortført. Man kan også søke om fri rettshjelp i slike saker, og vi ordner dette for våre klienter.

Internasjonalt regelverk om barnebortføring

Norge har sluttet seg til 2 internasjonale konvensjoner om barnebortføring.

Begge konvensjonene er gjennomført i norsk rett ved lov av 8. juli 1988 nr. 72 (barnebortføringsloven). Vi har også en nordisk konvensjon som gjelder mellom de nordiske landene. Haagkonvensjonen er mest vanlige og brukes av flest land.