Når man er samboer anskaffer man gjerne ting sammen. Som regel vil man da eie noe sammen og det kalles for et sameie. Man kan være sameier i boligen, i bilen , i hytta og i innboet. Man kan være sameier i store og små ting. Reglene her finner vi i sameieloven og de er veldig forskjellige fra de reglene som gjelder når ektefeller går fra hverandre.

Ofte kan de bli spørsmål om hvor stor sameieandel hver har. Har man bidratt med like mye er det vanlig å si at man har en like stor sameieandel hver. Andre ganger har den ene betalt mesteparten og har dermed også størstedelen av f.eks. boligen.

Vi har en egen lov for samboere som heter husstandfelleskapsloven, men den regulerer bare retten til boligen og innbo. Vi må som regel tilbake til de alminnelige reglene når vi løser slike saker.

http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/skifteoppgjor-ved-samlivsbrudd