Når avdøde har gjeld

Ved skifte av et dødsbo har arvingene to alternativer. Skifte kan enten foretas privat eller offentlig. Privat skifte innebærer at arvingene selv foretar arveoppgjøret, og fordeler eiendelene seg i mellom. Det innebærer også at minst en av arvingene påtar seg et ubetinget ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser. Ved et offentlig skifte er det en bobestyrer som forestår skifte, og denne foretar fordelingen av eiendelene mellom arvingene. Ved et offentlig skifte trenger ikke noen av arvingene å påta seg ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser.

Privat eller offentlig skifte

I Norge er det mest vanlig å velge privat skifte. Fordelene med å velge et privat skifte er flere. For det første er det knyttet kostnader til å skifte offentlig. Videre vil det kunne være mer effektivt med et privat skifte, og det vil være rom for fleksible løsninger mellom arvingene. Det er imidlertid viktig å være klar over at minst en av arvingene må påta seg et ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser. Av denne grunn vil det kunne være av stor betydning for arvingene  å få klarhet i gjeldsforholdene ved avgjørelsen av om det skal skiftes offentlig eller privat.

Preklusivt proklama når avdøde har gjeld

For å avgjøre gjeldens størrelse kan man utstede et preklusivt proklama. Et preklusivt proklama er en kunngjøring som publiseres i norsk lysningsblad og i lokalavisen. Kreditorene får ved utstedelsen av et preklusivt proklama en 6 ukers frist til å melde sine krav. Krav som ikke meldes innen fristen går tapt. Arvingene må betale et gebyr på 4100 kroner for å utstede et preklusivt proklama.

Advokatbistand

Ved et privat skifte vil det kunne være hensiktsmessig å engasjere advokat. Advokaten vil sørge for at oppgjøret følger lovens regler, og kan bidra til å redusere eller hindre en eventuell konflikt i forbindelse med skiftet. Dersom du har spørsmål i tilknytning til skifte av dødsbo er du velkommen til å ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende samtale. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.