Priser og betingelser

Advokat.no tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil hovedsakelig bli bestemt av medgått tid, men det vil også bli lagt vekt på hva slags oppdrag det gjelder samt oppdragets kompleksitet. I ukompliserte og oversiktlige saker vil vi kunne gi en fast pris på forhånd for hele oppdraget.

Advokat.no følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester. Forskriften innebærer at klienten ved hvert enkelt oppdrag vil klient få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Det kan også avtales et det skal innbetales forskudd.

Advokat.no har ikke anledning til å ta saker på såkalt «no cure no pay» basis, hvor salæret kan fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat. Derimot vil det kunne inngås en avtale om såkalt «suksesshonorar», hvor salæret beregnes endelig når sakens resultat er avklart. Da vil man få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med vår oppdragsbekreftelse/klientavtale vil klienten få kopi av våre alminnelige oppdragsvilkår, hvilket utgjør avtalen mellom Advokat.no og klient. Disse vil også kunne fås på forespørsel til vårt sentralbord.